Līdzatkarības tests

Atbildi uz apgalvojumiem ar "Nekad", "Dažreiz", "Bieži", "Vienmēr", izvērtējot to atbilstību Tavai pieredzei!

1. Man ir tieksme uzņemties atbildību par cita/u cilvēku jūtām vai uzvedību.
2. Man ir grūtības identificēt/atpazīt savas jūtas, tādas kā laimi, niknumu/dusmas, apjukumu/apmulsumu, grūtsirdību/skumjas vai uzbudinājumu.
3. Man ir grūti izpaust savas jūtas.
4. Es izjūtu trauksmi vai nemieru par to kā citi reaģēs uz manu uzvedību vai jūtām.
5. Es noliedzu vai sagrozu patiesību par to cilvēku jūtām un uzvedību, ar kuriem es satiekos.
6. Man ir grūti nodibināt vai uzturēt atklātas/patiesas attiecības.
7. Es baidos būt atgrūsts/a. (nepieņemts/a)
8. Es cenšos visā panākt pilnību un sodu/kritizēju sevi bargi.
9. Man ir grūti pieņemt lēmumu.
10. Man ir tendence paļauties uz citu cilvēku viedokli un nerīkoties pēc saviem uzskatiem/viedokļa.
11. Man ir tendence citu cilvēku vēlmes stādīt/vērtēt augstāk/pirmajā vietā par savējām.
12. Man ir tendence citu cilvēku viedokli vērtēt augstāk nekā savu.
13. Mana sajūta par paša/as vērtību ir atkarīga no citu cilvēka viedokļa vai darbības.
14. Man ir grūti lūgt palīdzību.
15. Es bieži pakļaujos kontrolei vai tiecos kontrolēt.
16. Es esmu pārlieku iejūtīgs pret citiem pat tad, kad mana uzticība neattaisnojas.
17. Man ir ieradums vērtēt situāciju pēc principa “visu vai neko”.
18. Es esmu ļoti tolerants/a pret nekonsekventiem un nesaprotamiem/neskaidriem/mistiskiem rīkojumiem/uzdevumiem.
19. Manā dzīvē ir/notiek emocionālas krīzes un haoss.
20. Es cenšos meklēt un saglabāt tādas attiecības, kurās es jūtos “vajadzīgs/a”.
Tavs rezultāts:

Izteikti līdzatkarīgs

Vērsieties pēc palīdzības. Lai noskaidrotu par iespējām, zvaniet uz krīzes tālruni 29323202

Izpildīt vēlreiz
Tavs rezultāts:

Augstā pakāpē līdzatkarīgs

Vērsieties pēc palīdzības. Lai noskaidrotu par iespējām, zvaniet uz krīzes tālruni 29323202

Izpildīt vēlreiz
Tavs rezultāts:

Vidējas pakāpes līdzatkarība

Esiet vērīgs. Nepieciešamības gadījumā vērsieties pēc palīdzības.

Izpildīt vēlreiz
Tavs rezultāts:

Spējīgs novilkt robežas

Neizteikta līdzatkarība.

Izpildīt vēlreiz
Zvani uz atbalsta tālruni! 29323202