Kas ir līdzatkarība?

Līdzatkarība ir hroniska emocionāla atkarība no otra cilvēka, viņa uzvedības. Līdzatkarība parasti ir tur, kur ir kāds atkarīgais, cilvēks, kurš lieto kādas vielas, ir atkarīgs no azartspēlēm, datora u.tml. Līdzatkarības briesmas slēpjas tajā, ka tuvinieki pielāgojas atkarīgā postošajai uzvedībai, darbībām, kas viņiem pēc būtības ir neizdevīga, traucējoša. Līdzatkarīgais par savu sauc cita cilvēka problēmu. Līdzatkarīgam cilvēkam ir grūti nošķirt, kur ir viņš pats, viņa domas, jūtas, un kur sākas otrs cilvēks. Līdzatkarīgs cilvēks vienmēr zina, ko un kā vajag darīt otram, bet viņam ir grūti atbildēt uz jautājumu, ko vēlas un kā jūtas viņš pats.

Līdzatkarīgajam ir raksturīga atbildības uzņemšanās par atkarīgo – tendence viņu “glābt”, novērst un neļaut izbaudīt savas rīcības sekas. Viņš kontrolē atkarīgo, izjūt varu pār viņu, nosoda un cenšas parādīt, cik pats ir labs, un atkarīgais – slikts. Tanī pat laikā viņi izjūt lielu vainas sajūtu, dusmas, kaunu, sāpes, bailes, vientulību.

Līdzatkarīgai personai vēl raksturīgi:

Izkropļots priekšstats par ģimeni. “Rozā brilles”, idealizācija. Var runāt un smaidīt, kaut gan paši jūt iekšēju spriedzi, sāpi.
Vainas meklēšana sevī. Kad dzīve kļūst nekontrolējama, meklē vainu sevī.
Grūtības meklēt palīdzību. Meklēt palīdzību nozīmē atzīt sevi par nespējīgu.
Cieš no piespiedu bezdarbības. Nemācēšana aizpildīt savu brīvo laiku, kaut kas trūkst, bet bieži ir neskaidras garīgās un fiziskās vēlmes.
Tieksme uz noslēgtību. Nevēlas runāt par saviem nodomiem.
Nosliece uz trauksmi un depresiju. Tā nav smaga klīniska depresija, drīzāk nespēja atbrīvoties no dusmām, bēdām, sasprindzinājuma. Tā parādās, ilgst nedēļas, dienas vai pat mēnešus.
Liela pašaizliedzība ģimenes labā. Ir gatavi upurēties ģimenes labā, zaudē savu individualitāti, dara pāri saviem spēkiem citu labā, nerēķinoties ar savām vēlmēm un vajadzībām. Raksturīgi teikt: ”Ak, es, nabags!”

Lai noskaidrotu, vai esat līdzatkarīgais, aicinām izpildīt šo testu.

Zvani uz atbalsta tālruni! 29323202